Import asortymentów / towarów do Subiekta nexo z Excela

Program Subiekt Nexo Import XLS - Towary / Asortymenty służy do zbiorczego importowania i aktualizowania kartoteki asortymentów w nowym systemie firmy InsERT - Subiekt nexo PRO, z plików *.xls, *.xlsx i *.csv (arkusze Excel, OpenOffice, LibreOffice). Za jego pomocą przeniosą Państwo dane z innych systemów, cenników dostawców i producentów, czy sklepów internetowych.

Licencja przypisana do numeru NIP.

220,17 zł Brutto
179,00 Netto
Długość licencji
Ilość

Już nie muszą Państwo ręcznie przepisywać wszystkich towarów, ich cen i opisów, gdy zmienią się np. w hurtowni, czy u dostawcy.

Bez problemu radzi sobie z bardzo dużymi plikami, dzięki czemu można importować/aktualizować nawet kilkadziesiąt tysięcy pozycji za jednym razem. Ograniczeniem jest tutaj praktycznie tylko ilość wierszy, jaką można zapisać w pliku Excel.

Przygotowany wcześniej arkusz excel lub plik CSV wczytywany jest przez program, a następnie użytkownik wybiera, które kolumny we wczytanym arkuszu mają odpowiadać określonym polom towaru w Subiekcie (np. symbol, nazwa, cena, zdjęcie itp.). Następnie po kliknięciu jednego przycisku do systemu Subiekt nexo PRO zostaną dodane towary, wraz ze zdefiniowanymi parametrami. Po wykonanej operacji program wyświetli szczegółowy raport, zawierający informacje które pozycje dodano lub zaktualizowano, a także jakie błędy wystąpiły podczas tych operacji. Dzięki temu w prosty sposób będziemy mogli sprawdzić, czy dane towarów są prawidłowo zaimportowane do Subiekta.

Program importuje również dane do zaawansowanych pól własnych. Wyposażony jest również w tzw. timer, czyli mechanizm uruchamiający import, aktualizację o zadany interwał czasowy.

Program potrafi rozpoznać i dopasować schemat powiązania kolumn w pliku Excel i CSV, a polami towaru w Subiekcie nexo. Wystarcz, aby nazwa kolumny zaczynała się tak, jak nazwa pola w programie, na przykład: nazwa kolumny w excelu: Symbol - program automatycznie rozpozna pozycję i przypisze jej pole symbolu asortymentu. Oczywiście pola można także zmodyfikować samemu.

Istnieje też możliwość zapisania schematu i późniejszego wczytania.

główne okno programu Subiekt Nexo Import XLS - Towary

Istnieje również możliwość importu danych na temat jednostek miar i ich przeliczników dla każdego z towarów. Można także dodawać cechy towarów, aktualizować je i usuwać. Bardzo przydatną funkcjonalnością jest również import zdjęć dla każdego z towarów. Można dodać ich kilka za jednym razem, wystarczy tylko zdefiniować kilkukrotnie pole zdjęcie.

Możemy wybrać trzy opcje:

  • tylko importuj - program zaimportuje asortymenty do Subiekta nexo PRO z arkusza excel.
  • tylko aktualizuj - program wyszuka dany towar na podstawie określonego przez nas klucza (symbol, nazwa lub podstawowy kod kreskowy) i zaktualizuje wybrane pola towaru.
  • aktualizuj i importuj - w pierwszej kolejności program będzie wyszukiwał asortyment po określonym kluczu (podobnie jak w przypadku opcji „tylko aktualizuj”) i jeśli znajdzie taką pozycję, to go zaktualizuje. W przeciwnym wypadku zostanie dodana do bazy Subiekta nexo. Gdy wubieramy tę opcję musimy określić symbol i nazwę, ponieważ są to pola wymagane przy dodawaniu nowego towaru.

Plik Excel

W pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Poniższy rysunek prezentuje przykład:

schemat pliku XLS

SGTTW