Import dokumentu, stanów, zamówienia z Excela do Subiekta nexo

Program Subiekt Nexo Import XLS - Dokumentu służy do zbiorczego importowania pozycji na wybrany dokument handlowo magazynowych w nowym systemie firmy InsERT - Subiekt nexo PRO, z plików *.xls, *.xlsx (arkusze Excel, OpenOffice, LibreOffice) oraz plików CSV. Z jego pomocą zaimportują Państwo faktury zakupu, faktury pro forma, faktury sprzedaży, czy jakiekolwiek dokumenty magazynowe (PW, RW, PZ, WZ itd.). Istnieje również możliwość importu inwentaryzacji z arkusza Excel! Niezbędny również do przenoszenia stanów do Subiekta nexo.

Licencja przypisana do numeru NIP.

220,17 zł Brutto
179,00 Netto
Długość licencji
Ilość

Aplikacja wyposażona jest w mechanizm automatycznego dodawania nowych asortymentów, jeżeli jeszcze nie ma ich w kartotece Subiekta. Wtedy automatycznie mogą być przypisane do asortymentu takie parametry jak: symbol, nazwa, kod kreskowy, stawka VAT, cena ewidencyjna, jednostka miary.

Jeżeli martwi Państwa przeniesienie danych do Subiekta nexo - to narzędzie zdecydowanie ułatwi tą pracę

Przygotowany wcześniej arkusz excel lub plik CSV wczytywany jest przez program, a następnie użytkownik wybiera, które kolumny we wczytanym arkuszu mają odpowiadać określonym polom pozycji na dokumencie (np. symbol, opis pozycji, kod kreskowy, rabat, ilość itp.). Następnie po kliknięciu jednego przycisku do systemu Subiekt nexo PRO zostanie dodany dokument wybranego rodzaju, w wypełnionymi pozycjami i innymi wybranymi parametrami. Po wykonanej operacji program wyświetli szczegółowy raport, zawierający informacje które pozycje wczytano, zaimportowano do nexo, a także jakie błędy wystąpiły podczas tych operacji. Dzięki temu w prosty sposób będziemy mogli sprawdzić, czy wszystkie pozycje prawidłowo zostały wczytane.

Program potrafi rozpoznać i dopasować schemat powiązania kolumn w pliku, a polami towaru w Subiekcie nexo. Wystarcz, aby nazwa kolumny zaczynała się tak, jak nazwa pola w programie, na przykład: nazwa kolumny w excelu: Symbol - program automatycznie rozpozna pozycję i przypisze jej pole symbolu asortymentu. Oczywiście pola można także zmodyfikować samemu.

główne okno programu Subiekt Nexo Import XLS - dokumentu

Oprócz tego istnieje możliwość zapisania schematu importu do pliku, aby za kolejnym razem nie trzeba było na nowo definiować schematu importu.

Plik Excel

W pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Poniższy rysunek prezentuje przykład:

schemat pliku XLS

SGTDOK