Import Klientów, Kontrahentów do Subiekta nexo z plików

Program Subiekt Nexo Import XLS - Kontrahenci służy do zbiorczego importowania i aktualizowania kartoteki klientów w nowym systemie firmy InsERT - Subiekt nexo PRO, z plików *.xls, *.xlsx (arkusze Excel, OpenOffice, LibreOffice) i CSV. Idealny do przenoszenia danych klientów do Subiekta nexo np. z innych systemów.

Licencja przypisana do numeru NIP.

220,17 zł Brutto
179,00 Netto
Długość licencji
Ilość

Bez problemu radzi sobie z bardzo dużymi plikami XLS, dzięki czemu można importować/aktualizować nawet kilkadziesiąt tysięcy pozycji za jednym razem. Ograniczeniem jest tutaj praktycznie tylko ilość wierszy, jaką można zapisać w pliku Excel.

Program potrafi rozpoznać i dopasować schemat powiązania kolumn w pliku Excel, a polami podmiotów w Subiekcie nexo. Wystarcz, aby nazwa kolumny zaczynała się tak, jak nazwa pola w programie, na przykład: nazwa kolumny w excelu: NIP - program automatycznie rozpozna pozycję i przypisze jej pole NIP klienta. Oczywiście pola można także zmodyfikować samemu.

Jeżeli jednak chcą Państwo utworzyć własny schemat importu, aby móc go potem wczytywać bez potrzeby ustawiania pól na nowo, to również istnieje taka możliwość w programie.

główne okno programu Subiekt Nexo Import XLS - kontrahenci

Przygotowany wcześniej arkusz excel lub plik CSV wczytywany jest przez program, a następnie użytkownik wybiera, które kolumny we wczytanym arkuszu mają odpowiadać określonym polom towaru w Subiekcie (np. symbol, NIP, nazwa, zdjęcie itp.). Następnie po kliknięciu jednego przycisku do systemu Subiekt nexo PRO zostaną dodane podmioty, wraz ze zdefiniowanymi parametrami. Po wykonanej operacji program wyświetli szczegółowy raport, zawierający informacje które pozycje dodano lub zaktualizowano, a także jakie błędy wystąpiły podczas tych operacji. Dzięki temu w prosty sposób będziemy mogli sprawdzić, czy dane kontrahentów są prawidłowo zaimportowane do Subiekta.

Plik Excel

W pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Poniższy rysunek prezentuje przykład:

schemat pliku XLS

SGTKON