Import zamówień, faktur, dokumentów do Subiekta GT 12M

Moduł dodatkowy dla systemu Subiekt GT umożliwiający automatyczny import faktur, dokumentów i zamówień z plików: XML, Excel(xls i xlsx) i CSV. Za jego pomocą można zaimportować zbiorczo zamówienia lub różnego rodzaju dokumenty z różnych innych systemów sprzedażowych i handlowych (sklepy internetowe, portale aukcyjne typu ebay, amazon, systemy bilingowe, systemy ERP, CRM, platformy sprzedażowe i wiele innych). Posiada również funkcję eksportu dokumentów z Subiekta GT do plików XML, co daje możliwość przeniesienia dokumentów z jednego podmiotu Subiekta na drugi.

LICENCJA NA 12 MIESIĘCY.

Licencja przypisana do numeru NIP.

602,70 zł Brutto
490,00 Netto
Ilość

Nie ma sztywnych wymagań co do plików Excela i CSV z których mogą być importowane zamówienia i dokumenty. Importu można dokonywać w sytuacji gdy: w jednym pliku jest wiele zamówień, a także gdy w jednym pliku jest informacja o jednym zamówieniu, a pliki znajdują się np. w jednym folderze. Oprócz tego można importować dokumenty z plików XML zbudowanych według naszej specyfikacji.

Posiadasz dedykowany system, sklep lub platformę sprzedaży i musisz ręcznie dodawać zamówienia i faktury? Z tym modułem możesz w pełni zautomatyzować tę pracę i zintegrować dowolny system z Subiektem!

Plik Excel

W pierwszym wierszu arkusza muszą być podane nazwy kolumn. Zostaną one wczytane przez program, aby utworzyć schemat rozpoznawania pól. Poniższy rysunek prezentuje przykład:

Eksport dokumentów z Subiekta do XML

Porgram ma również wbudowaną funkcję eksportu dokumentów z wybranego magazynu do plików XML, zgodnymi z naszą specyfikacją. Dzięki temu istnieje możliwość przeniesienia danych z jednego podmiotu do drugiego bez specjalistycznej wiedzy i wysokich kosztów.

Wymagania

SGTWDOK